31 maart 2023
De Onkrant
 
 
 
 

De Onkrant

  • De Onkrant - De gratis literaire krant van Nederland en Belgie
  • De Onkrant - Ter publicatie en bespreking van de literatuur van de Tweede Bijbel
  • De Onkrant - Omdat goede literatuur niet alleen maar voor de rijken is

De verhalen van de Onkrant zijn altijd profetisch, altijd met een diepere betekenis, waar je lang over kan nadenken, om tot de diepere lagen te gaan, om geestelijke ontdekkingstochten in te maken.

De verhalen van de onkrant zijn altijd shamanistisch, als een waar geschenk voor en van de ziel. De verhalen van de onkrant zijn altijd van de andere wereld. Het is het materiaal van de dromen.

Lees de Onkrant

Het SBA Forum

  • Het Tweede Bijbel Arsenaal Forum
  • Aankondigingen en/of bespreking van nieuwe artikelen of boeken
  • Met als basis de Hogere Kennis / De Gnosis om vanuit te leven

Net als op de websites binnen ons netwerk zijn ook hier de onderwerpen zeer gevarieerd. Denk aan onderwerpen als geestelijke oorlogsvoering, dromen en geestelijk reizen, geestelijke literatuur, hogere ethiek, (kerk)geschiedenis, esoterie, gnosis en gnostiek, de natuur(religies) en filosofie, metafysica, mythologie en de bovennatuurlijke werkelijkheid, buitenaardse en/interdimensionale invloeden, dierenleed, dierenwelzijn en vegetarisch leven (en daarmee samenhangend mensenleed en mensenwelzijn).

Bezoek het Forum